pamirgėti

pamirgėti
pamirgė́ti intr. sumirgėti: Kad pasleidė nuo kalno, tai tik kojos pamirgėjo Švnč. \ mirgėti; atmirgėti; įmirgėti; numirgėti; pamirgėti; pramirgėti; sumirgėti; užmirgėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • atmirgėti — intr. mirgant ateiti: Po geros valandos – atmirga, atšvita, atgiesta [procesija] Žem. mirgėti; atmirgėti; įmirgėti; numirgėti; pamirgėti; pramirgėti; sumirgėti; užmirgėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirgėti — mirgėti, mìrga, ėjo intr. 1. SD150 šviesti, žibėti mirksinčia šviesa: Naktį žvaigždelės ant dangaus mirga BM416. Staiga ji pamatė žiburėlį tolumoj mirgant pro medžius J.Balč. Žiūrėk aukštyn, ana žvaigždės mirga Vrb. Žvakė degė mirgėdama NdŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numirgėti — intr. nulėkti, nuplasnoti mirgant: Kažkur numirgėjo susiglaudusi ančių porelė rš. mirgėti; atmirgėti; įmirgėti; numirgėti; pamirgėti; pramirgėti; sumirgėti; užmirgėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramirgėti — intr. praeiti keičiantis, mirgant: Visa tai buvo pramirgėję pro Visvydo akis laikraščių lapuose V.Myk Put. Pro žiūrovus tiek bus pramirgėję vaizdų, kad akys poilsio norės rš. mirgėti; atmirgėti; įmirgėti; numirgėti; pamirgėti; pramirgėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumirgėti — intr. 1. sušvisti mirksinčia šviesa: Padangė nublausus sumirgėjo žvaigždėm S.Nėr. Viršum Vilniaus, neaprėpiamoje dangaus platybėje, sumirgėjo žvaigždės J.Dov. Žiburys akimirksnį sumirgėjo, vos nepageso V.Krėv. 2. judant pasirodyti akyse ir tuoj… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmirgėti — intr. Lp, Klvr užkilti mirgant (apie saulę): Užtekėjo užmirgėjo iš rytų saulelė JV1062. mirgėti; atmirgėti; įmirgėti; numirgėti; pamirgėti; pramirgėti; sumirgėti; užmirgėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmirgėti — intr. Vlk mirgant įeiti: Slauna mūsų svočiulė, svočiulė, slauniai dvaran invažiavo, invažiavo, kai saulelė intekėjo, intekėjo, kai žvaigždelė inmirgėjo, inmirgėjo TDrIV115. mirgėti; atmirgėti; įmirgėti; numirgėti; pamirgėti; pramirgėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”